Zoomสด (3172) วิทยาศาสตร์ ชั้น ป.6

65EPS-08(5Days)-วิทย์-เก็งข้อสอบEP-ครูพี่เล้ง

ชั่วโมงเรียนจริง 10ชั่วโมง  

อายุคอร์ส 90วัน  

ราคา 1,500บาท  

65EPS-08(5Days)-วิทย์-เก็งข้อสอบEP-ครูพี่เล้ง
เริ่มเรียน14 ส.ค.65 - 18 ก.ย.65
เรียนวันอาทิตย์
เวลา15:00 - 17:00 น.
ชั่วโมงรวม10 ชม.

ราคา1,500บาท

สมัครเรียนเลย @apu-school

คอร์สที่ควรเรียนก่อนหน้า: 65EPS-0607(8Days)-วิทย์-เตรียมสอบเข้า ม.1EP-ครูพี่เล้ง

คอร์สแนะนำเรียนต่อเนื่อง: 65EPS-1002(17Days)-วิทย์-เก็งข้อสอบเข้าม1EP-ครูพี่เล้ง

รายละเอียด


หมายเหตุ งดสอนวันที่ 21 สิงหาคม 2565 ชดเชย วันที่ 18 กันยายน 65

profilesอ.อำนวย สุภัคชูกุล (ครูพี่เล้ง)
สอน วิทยาศาสตร์ ระดับ ประถม-ม.ต้น เตรียมสอบ เข้า ม.1, ม.4 ห้อง Gifted, เตรียมอุดมฯ, MWIT, KVIS, วมว., สอบแข่งขัน, สอบเข้าโรงเรียนดัง

ขั้นตอนการสมัครเรียน