Zoomสด (3202) วิทยาศาสตร์ ชั้น ป.6

65EPS-1002(17Days)-วิทย์-เก็งข้อสอบเข้าม1EP-ครูพี่เล้ง

ชั่วโมงเรียนจริง 34ชั่วโมง  

อายุคอร์ส 90วัน  

ราคา 5,100บาท  

65EPS-1002(17Days)-วิทย์-เก็งข้อสอบเข้าม1EP-ครูพี่เล้ง
เริ่มเรียน9 ต.ค.65 - 12 ก.พ.66
เรียนวันอาทิตย์
เวลา15:00 - 17:00 น.
ชั่วโมงรวม34 ชม.

ราคา5,100บาท

สมัครเรียนเลย @apu-school

คอร์สที่ควรเรียนก่อนหน้า: 65EPS-0609(13Days)-วิทย์-เตรียมสอบเข้า ม.1EP-ครูพี่เล้ง

รายละเอียด


งดสอน 15 ม.ค.66 สอนชดเชย 12 ม.ค. 66

profilesอ.อำนวย สุภัคชูกุล (ครูพี่เล้ง)
สอน วิทยาศาสตร์ ระดับ ประถม-ม.ต้น เตรียมสอบ เข้า ม.1, ม.4 ห้อง Gifted, เตรียมอุดมฯ, MWIT, KVIS, วมว., สอบแข่งขัน, สอบเข้าโรงเรียนดัง

ขั้นตอนการสมัครเรียน