Zoomสด (3168) คณิตศาสตร์ ชั้น ป.5, ป.6

65B-0809(08Days)-คณิต-ป5ป6-ครูพี่แจ้

ชั่วโมงเรียนจริง 16ชั่วโมง  

อายุคอร์ส 90วัน  

ราคา 2,400บาท  

65B-0809(08Days)-คณิต-ป5ป6-ครูพี่แจ้
เริ่มเรียน10 ส.ค.65 - 28 ก.ย.65
เรียนวันพุธ
เวลา17:30 - 19:30 น.
ชั่วโมงรวม16 ชม.

ราคา2,400บาท

สมัครเรียนเลย @apu-school

คอร์สที่ควรเรียนก่อนหน้า: 65B-0607(8Days)-คณิต-ป5ป6-พี่แจ้

คอร์สแนะนำเรียนต่อเนื่อง: 65B-1002(18Days)-คณิต-ป5ป6-พี่แจ้

รายละเอียด


profilesอ.ภารดี สุภัคชูกุล (ครูพี่แจ้)
คณิตศาสตร์ ประถม-ม.ต้น เตรียมสอบเข้า ม.1, ม.4, ห้อง Gifted, EP

ขั้นตอนการสมัครเรียน