Zoomสด (3192) คณิตศาสตร์ ชั้น ป5, ป6

65B-1002(18Days)-คณิต-ป5ป6-พี่แจ้

ชั่วโมงเรียนจริง 36ชั่วโมง  

อายุคอร์ส 90วัน  

ราคา 5,400บาท  

65B-1002(18Days)-คณิต-ป5ป6-พี่แจ้
เริ่มเรียน5 ต.ค.65 - 8 มี.ค.66
เรียนวันพุธ
เวลา17:30 - 19:30 น.
ชั่วโมงรวม36 ชม.

ราคา5,400บาท

สมัครเรียนเลย @apu-school

คอร์สที่ควรเรียนก่อนหน้า: 65B-0609(16Days)-คณิต-ป5ป6-พี่แจ้

รายละเอียด


งดสอน 16 พ.ย. 65 สอนชดเชย 15 ก.พ. 66

งดสอน 23 พ.ย. 65 สอนชดเชย 22 ก.พ. 66

งดสอน 28 ธ.ค. 65 สอนชดเชย 1 มี.ค. 66

งดสอน 18 ม.ค. 66 สอนชดเชย 8 มี.ค. 66

profilesอ.ภารดี สุภัคชูกุล (ครูพี่แจ้)
คณิตศาสตร์ ประถม-ม.ต้น เตรียมสอบเข้า ม.1, ม.4, ห้อง Gifted, EP

ขั้นตอนการสมัครเรียน