Online 100% (1912) คณิตศาสตร์ ชั้น

คณิตศาสตร์ ม.3 ภาคสมบูรณ์ พิชิตเกรด 4

ชั่วโมงเรียนจริง 150ชั่วโมง  

อายุคอร์ส 365วัน  

ราคา 7,200บาท  

คณิตศาสตร์ ม.3 ภาคสมบูรณ์ พิชิตเกรด 4
รูปแบบการเรียนOnline 100%
อายุคอร์ส365 วัน

ราคา7,200บาท

สมัครเรียนเลย @apu-school

รายละเอียด


profilesอ.ภารดี สุภัคชูกุล (ครูพี่แจ้)
คณิตศาสตร์ ประถม-ม.ต้น เตรียมสอบเข้า ม.1, ม.4, ห้อง Gifted, EP

ขั้นตอนการสมัครเรียน