Online 100% (1891) คณิตศาสตร์ ชั้น ม.2

คณิตศาสตร์ ม.2 ภาคสมบูรณ์

ชั่วโมงเรียนจริง 192ชั่วโมง  

อายุคอร์ส 365วัน  

ราคา 9,999บาท  

คณิตศาสตร์ ม.2 ภาคสมบูรณ์
รูปแบบการเรียนOnline 100%
อายุคอร์ส365 วัน

ราคา9,999บาท

สมัครเรียนเลย @apu-school

รายละเอียด


profilesอ.ภารดี สุภัคชูกุล (ครูพี่แจ้)
คณิตศาสตร์ ประถม-ม.ต้น เตรียมสอบเข้า ม.1, ม.4, ห้อง Gifted, EP

ขั้นตอนการสมัครเรียน