Online 100%

942 Selected Science Problems For MWIT-Triamudom

ชั่วโมงเรียนจริง 40ชั่วโมง  

 

คอร์ส online100% เรียนออนไลน์ได้ 60ชั่วโมง  

อายุคอร์ส 365วัน  

ราคา 4900บาท  

สมัครเรียนเลย @apu-school

รายละเอียด

โจทย์วิทยาศาสตร์ 942 ข้อ ถูกคัดสรรอย่างดี โดย ครูพี่เล้ง รวมเนื้อหาทั้ง ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ สำหรับฝึกฝนเตรียมสอบเตรียมอุดม และ ม.4 โรงเรียนดัง ทุกข้อเฉลยละเอียดพร้อมเทคนิค


profilesครูพี่เล้ง อำนวย สุภัคชูกุล
สอน วิทยาศาสตร์ ระดับ ประถม-ม.ต้น เตรียมสอบ เข้า ม.1, ม.4 ห้อง Gifted, เตรียมอุดมฯ, MWIT, KVIS, วมว., สอบแข่งขัน, สอบเข้าโรงเรียนดัง

ขั้นตอนการสมัครเรียน