Zoomสด (3112) คณิตศาสตร์ ชั้น ม.3

65P-0609(29Days) คณิต-ม3-พี่ปุ๊

ชั่วโมงเรียนจริง 58ชั่วโมง  

อายุคอร์ส 180วัน  

ราคา 8,000บาท  

65P-0609(29Days) คณิต-ม3-พี่ปุ๊
เริ่มเรียน18 มิ.ย.65 - 25 ก.ย.65
เรียนวันเสาร์-อาทิตย์
เวลา13:00 - 15:00 น.
ชั่วโมงรวม58 ชม.

ราคา8,000บาท

สมัครเรียนเลย @apu-school

คอร์สที่ควรเรียนก่อนหน้า: 65P-1-คณิต-พี่ปุ๊

คอร์สแนะนำเรียนต่อเนื่อง: 65P-1002(34Days)-คณิต-ม3-ครูพี่ปุ๊

รายละเอียด

เรียนเนื้อหาคณิตศาสตร์ เข้มข้น สอนละเอียดเข้าใจง่าย สอดแทรกเทคนิคการทำโจทย์แข่งขันเตรียมสอบเข้า ม.4 โรงเรียนดัง


หมายเหตุ งดสอนวันที่ 28 สิงหาคม 2565 (สอบ สอวน.) ชดเชย วันที่ 25 ก.ย.

profilesอ.องอาจ สุภัคชูกุล (ครูพี่ปุ๊)
คณิตศาสตร์ ม.ต้น-ม.ปลาย เน้นเตรียมสอบเข้า ม.4 โรงเรียนดังและสอบเข้ามหาวิทยาลัย สอบเข้าแพทย์ สอบชิงทุน

ขั้นตอนการสมัครเรียน