Zoomสด (3105) วิทยาศาสตร์ ชั้น ป.4, ป.5, ป.6

65NS-0609(13Days)-วิทย์-ทักษะตะลุยโจทย์ประถมปลาย-ครูพี่เล้ง

ชั่วโมงเรียนจริง 13ชั่วโมง  

อายุคอร์ส 180วัน  

ราคา 1,800บาท  

65NS-0609(13Days)-วิทย์-ทักษะตะลุยโจทย์ประถมปลาย-ครูพี่เล้ง
เริ่มเรียน19 มิ.ย.65 - 18 ก.ย.65
เรียนวันอาทิตย์
เวลา13:00 - 14:00 น.
ชั่วโมงรวม13 ชม.

ราคา1,800บาท

สมัครเรียนเลย @apu-school

คอร์สที่ควรเรียนก่อนหน้า: 65NS-1-วิทย์-พี่เล้ง-ทักษะวิทยาศาสตร์-สสวท

คอร์สแนะนำเรียนต่อเนื่อง: 65NS-1002-(17Days)-วิทย์-ทักษะตะลุยโจทย์ประถมปลาย-ครูพี่เล้ง

รายละเอียด

เหมาะสำหรับ นักเรียน ป.4-ป.6 ที่ต้องการทำโจทย์แข่งขัน เพิ่มทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์การทำโจทย์วิทยาศาสตร์


หมายเหตุ งดสอนวันที่ 21 สิงหาคม 2565 ชดเชย วันที่ 18 ก.ย.

profilesอ.อำนวย สุภัคชูกุล (ครูพี่เล้ง)
สอน วิทยาศาสตร์ ระดับ ประถม-ม.ต้น เตรียมสอบ เข้า ม.1, ม.4 ห้อง Gifted, เตรียมอุดมฯ, MWIT, KVIS, วมว., สอบแข่งขัน, สอบเข้าโรงเรียนดัง

ขั้นตอนการสมัครเรียน