Zoomสด (3020) วิทยาศาสตร์ ชั้น ป.4, ป.5, ป.6

65NS-1-วิทย์-พี่เล้ง-ทักษะวิทยาศาสตร์-สสวท

ชั่วโมงเรียนจริง 11ชั่วโมง  

อายุคอร์ส 180วัน  

ราคา 1,700บาท  

65NS-1-วิทย์-พี่เล้ง-ทักษะวิทยาศาสตร์-สสวท
เริ่มเรียน20 มี.ค.65 - 29 พ.ค.65
เรียนวันอาทิตย์
เวลา13:00 - 14:00 น.
ชั่วโมงรวม11 ชม.

ราคา1,700บาท

สมัครเรียนเลย @apu-school

คอร์สที่ควรเรียนก่อนหน้า: 64D-4-วิทย์พี่เล้ง-5D

คอร์สแนะนำเรียนต่อเนื่อง: 65NS-0609(13Days)-วิทย์-ทักษะตะลุยโจทย์ประถมปลาย-ครูพี่เล้ง

รายละเอียด


profilesอ.อำนวย สุภัคชูกุล (ครูพี่เล้ง)
สอน วิทยาศาสตร์ ระดับ ประถม-ม.ต้น เตรียมสอบ เข้า ม.1, ม.4 ห้อง Gifted, เตรียมอุดมฯ, MWIT, KVIS, วมว., สอบแข่งขัน, สอบเข้าโรงเรียนดัง

ขั้นตอนการสมัครเรียน