Zoomสด (3103) คณิตศาสตร์ ชั้น ป.4, ป.5, ป.6

65N-0609(16Days)-คณิต-ทักษะตะลุยโจทย์ประถมปลาย-พี่เล้ง

ชั่วโมงเรียนจริง 32ชั่วโมง  

อายุคอร์ส 180วัน  

ราคา 4,500บาท  

65N-0609(16Days)-คณิต-ทักษะตะลุยโจทย์ประถมปลาย-พี่เล้ง
เริ่มเรียน31 พ.ค.65 - 20 ก.ย.65
เรียนวันอังคาร
เวลา17:30 - 19:30 น.
ชั่วโมงรวม32 ชม.

ราคา4,500บาท

สมัครเรียนเลย @apu-school

คอร์สที่ควรเรียนก่อนหน้า: 65N-1-คณิต-พี่เล้ง

คอร์สแนะนำเรียนต่อเนื่อง: 65N-1002(16Days)-คณิต-ทักษะตะลุยโจทย์ประถมปลาย-พี่เล้ง

รายละเอียด

เรียนเนื้อหาคณิตประถม ปูพื้นฐานแบบละเอียด พร้อมฝึกตะลุยโจทย์สอดแทรกเทคนิคการทำโจทย์ สอนโดยครูพี่แจ้


หมายเหตุ:

วันที 14 มิ.ย. : งดสอน (เลื่อนปิดคอร์ส จาก 13 ก.ย. เป็น 20 ก.ย.)

profilesอ.อำนวย สุภัคชูกุล (ครูพี่เล้ง)
สอน วิทยาศาสตร์ ระดับ ประถม-ม.ต้น เตรียมสอบ เข้า ม.1, ม.4 ห้อง Gifted, เตรียมอุดมฯ, MWIT, KVIS, วมว., สอบแข่งขัน, สอบเข้าโรงเรียนดัง

ขั้นตอนการสมัครเรียน