Zoomสด (3022) คณิตศาสตร์ ชั้น ป.5, ป.6

65N-1-คณิต-พี่เล้ง

ชั่วโมงเรียนจริง 20ชั่วโมง  

อายุคอร์ส 180วัน  

ราคา 3,000บาท  

65N-1-คณิต-พี่เล้ง
เริ่มเรียน15 มี.ค.65 - 24 พ.ค.65
เรียนวันอังคาร
เวลา17:30 - 19:30 น.
ชั่วโมงรวม20 ชม.

ราคา3,000บาท

สมัครเรียนเลย @apu-school

คอร์สที่ควรเรียนก่อนหน้า: 64A2-4-คณิตพี่แจ้-A2

คอร์สแนะนำเรียนต่อเนื่อง: 65N-0609(16Days)-คณิต-ทักษะตะลุยโจทย์ประถมปลาย-พี่เล้ง

รายละเอียด


profilesอ.อำนวย สุภัคชูกุล (ครูพี่เล้ง)
สอน วิทยาศาสตร์ ระดับ ประถม-ม.ต้น เตรียมสอบ เข้า ม.1, ม.4 ห้อง Gifted, เตรียมอุดมฯ, MWIT, KVIS, วมว., สอบแข่งขัน, สอบเข้าโรงเรียนดัง

ขั้นตอนการสมัครเรียน