Zoomสด (3115) คณิตศาสตร์ ชั้น ม.4

65M4-0609(32Days) คณิต-ม4-ครูพี่ปุ๊

ชั่วโมงเรียนจริง 64ชั่วโมง  

อายุคอร์ส 180วัน  

ราคา 8,900บาท  

65M4-0609(32Days) คณิต-ม4-ครูพี่ปุ๊
เริ่มเรียน4 มิ.ย.65 - 24 ก.ย.65
เรียนวันเสาร์-อาทิตย์
เวลา15:15 - 17:15 น.
ชั่วโมงรวม64 ชม.

ราคา8,900บาท

สมัครเรียนเลย @apu-school

คอร์สที่ควรเรียนก่อนหน้า: 65m4-1-คณิตศาสตร์-ม4

คอร์สแนะนำเรียนต่อเนื่อง: เรียนฟรี! คณิตศาสตร์ ม.4 เทอม 2 ครูพี่ปุ๊ (65M4)

รายละเอียด

เรียนเนื้อหาคณิตศาสตร์ เข้มข้น สอนละเอียดเข้าใจง่าย สอดแทรกเทคนิคการทำโจทย์แข่งขันปูพื้นฐานการสอบเข้ามหาวิทยาลัย สอบชิงทุน


หมายเหตุ งดสอนวันที่ 28 สิงหาคม 2565 (สอบ สอวน.) ชดเชย วันที่ 24 ก.ย.

profilesอ.องอาจ สุภัคชูกุล (ครูพี่ปุ๊)
คณิตศาสตร์ ม.ต้น-ม.ปลาย เน้นเตรียมสอบเข้า ม.4 โรงเรียนดังและสอบเข้ามหาวิทยาลัย สอบเข้าแพทย์ สอบชิงทุน

ขั้นตอนการสมัครเรียน