Zoomสด (3118) วิทยาศาสตร์ ชั้น ป.4, ป.5

65D-0609(16Days)-วิทย์-ป5 ครูพี่เล้ง

ชั่วโมงเรียนจริง 32ชั่วโมง  

อายุคอร์ส 180วัน  

ราคา 4,500บาท  

65D-0609(16Days)-วิทย์-ป5 ครูพี่เล้ง
เริ่มเรียน2 มิ.ย.65 - 15 ก.ย.65
เรียนวันพฤหัสบดี
เวลา17:30 - 19:30 น.
ชั่วโมงรวม32 ชม.

ราคา4,500บาท

สมัครเรียนเลย @apu-school

คอร์สที่ควรเรียนก่อนหน้า: 65D-1-วิทย์-พี่เล้ง

คอร์สแนะนำเรียนต่อเนื่อง: 65D-1002(16Days)-วิทย์-ป5-ครูพี่เล้ง

รายละเอียด

วิทยาศาสตร์ ป.5 เรียนเนื้อหาล่วงหน้า ปูพื้นฐานแบบละเอียด พร้อมฝึกตะลุยโจทย์สอดแทรกเทคนิคการทำโจทย์แข่งขัน ครบถ้วนเนื้อหาวิทย์ประถม


profilesอ.อำนวย สุภัคชูกุล (ครูพี่เล้ง)
สอน วิทยาศาสตร์ ระดับ ประถม-ม.ต้น เตรียมสอบ เข้า ม.1, ม.4 ห้อง Gifted, เตรียมอุดมฯ, MWIT, KVIS, วมว., สอบแข่งขัน, สอบเข้าโรงเรียนดัง

ขั้นตอนการสมัครเรียน