Zoomสด (3025) วิทยาศาสตร์ ชั้น ป.4, ป.5

65D-1-วิทย์-พี่เล้ง

ชั่วโมงเรียนจริง 20ชั่วโมง  

อายุคอร์ส 180วัน  

ราคา 3,000บาท  

65D-1-วิทย์-พี่เล้ง
เริ่มเรียน17 มี.ค.65 - 26 พ.ค.65
เรียนวันพฤหัสบดี
เวลา17:30 - 19:30 น.
ชั่วโมงรวม20 ชม.

ราคา3,000บาท

สมัครเรียนเลย @apu-school

รายละเอียด


profilesอ.อำนวย สุภัคชูกุล (ครูพี่เล้ง)
สอน วิทยาศาสตร์ ระดับ ประถม-ม.ต้น เตรียมสอบ เข้า ม.1, ม.4 ห้อง Gifted, เตรียมอุดมฯ, MWIT, KVIS, วมว., สอบแข่งขัน, สอบเข้าโรงเรียนดัง

ขั้นตอนการสมัครเรียน