Zoomสด (3119) คณิตศาสตร์ ชั้น ป.5, ป.6

65B-0609(16Days)-คณิต-ป5ป6-พี่แจ้

ชั่วโมงเรียนจริง 32ชั่วโมง  

อายุคอร์ส 180วัน  

ราคา 4,800บาท  

65B-0609(16Days)-คณิต-ป5ป6-พี่แจ้
เริ่มเรียน8 มิ.ย.65 - 28 ก.ย.65
เรียนวันพุธ
เวลา17:30 - 19:30 น.
ชั่วโมงรวม32 ชม.

ราคา4,800บาท

สมัครเรียนเลย @apu-school

คอร์สที่ควรเรียนก่อนหน้า: 65B-1-คณิต-พี่แจ้

คอร์สแนะนำเรียนต่อเนื่อง: 65B-1002(18Days)-คณิต-ป5ป6-พี่แจ้

รายละเอียด

เรียนเนื้อหาคณิตประถม ปูพื้นฐานแบบละเอียด พร้อมฝึกตะลุยโจทย์สอดแทรกเทคนิคการทำโจทย์ สอนโดยครูพี่แจ้


หมายเหตุ:

วันที 13 ก.ค. : งดสอน (เลื่อนปิดคอร์ส จาก 21 ก.ย. เป็น 28 ก.ย.)

profilesอ.ภารดี สุภัคชูกุล (ครูพี่แจ้)
คณิตศาสตร์ ประถม-ม.ต้น เตรียมสอบเข้า ม.1, ม.4, ห้อง Gifted, EP

ขั้นตอนการสมัครเรียน