Zoomสด (3146) คณิตศาสตร์ ชั้น ม.1

65K-07(11Days) คณิต-ม1-พี่แจ้พี่จึ๋ง

ชั่วโมงเรียนจริง 16.5ชั่วโมง  

อายุคอร์ส 365วัน  

ราคา 2,500บาท  

65K-07(11Days) คณิต-ม1-พี่แจ้พี่จึ๋ง
เริ่มเรียน3 ก.ค.65 - 7 ส.ค.65
เรียนวันเสาร์-อาทิตย์
เวลา10:30 - 12:00 น.
ชั่วโมงรวม16.5 ชม.

ราคา2,500บาท

สมัครเรียนเลย @apu-school

คอร์สที่ควรเรียนก่อนหน้า: 65K-06(8Days)-คณิต-ม1-พี่แจ้พี่จึ๋ง

คอร์สแนะนำเรียนต่อเนื่อง: 65K-0809(12Days)-คณิต-ม1-ครูพี่แจ้พี่จึ๋ง

รายละเอียด

เรียนเนื้อหาคณิตเข้มข้น ปูพื้นฐานแบบละเอียด พร้อมฝึกตะลุยโจทย์สอดแทรกเทคนิคการทำโจทย์ สอนโดยครูพี่แจ้ พี่จึ๋ง


ขั้นตอนการสมัครเรียน