Zoomสด (3133) คณิตศาสตร์ ชั้น ม.1

65K-06(8Days)-คณิต-ม1-พี่แจ้พี่จึ๋ง

ชั่วโมงเรียนจริง 12ชั่วโมง  

อายุคอร์ส 60วัน  

ราคา 1,800บาท  

65K-06(8Days)-คณิต-ม1-พี่แจ้พี่จึ๋ง
เริ่มเรียน5 มิ.ย.65 - 2 ก.ค.65
เรียนวันเสาร์-อาทิตย์
เวลา10:30 - 12:00 น.
ชั่วโมงรวม12 ชม.

ราคา1,800บาท

สมัครเรียนเลย @apu-school

คอร์สที่ควรเรียนก่อนหน้า: 65K-1-คณิต-พี่แจ้

คอร์สแนะนำเรียนต่อเนื่อง: 65K-07(11Days) คณิต-ม1-พี่แจ้พี่จึ๋ง

รายละเอียด

เรียนเนื้อหาคณิตเข้มข้น ปูพื้นฐานแบบละเอียด พร้อมฝึกตะลุยโจทย์สอดแทรกเทคนิคการทำโจทย์ สอนโดยครูพี่แจ้ พี่จึ๋ง


profilesอ.ภารดี สุภัคชูกุล (ครูพี่แจ้)
คณิตศาสตร์ ประถม-ม.ต้น เตรียมสอบเข้า ม.1, ม.4, ห้อง Gifted, EP
profilesอ.สมนึก สงวนตระกูล (ครูพี่จึ๋ง)
BMAT เรียนเตรียมสอบแพทย์ Critical Thinking, Problem Solving, Maths & Science

ขั้นตอนการสมัครเรียน