Zoomสด (3137) คณิตศาสตร์ ชั้น ม.3

65P-06(8Days) คณิต-ม3-พี่ปุ๊

ชั่วโมงเรียนจริง 16ชั่วโมง  

อายุคอร์ส 60วัน  

ราคา 2,400บาท  

65P-06(8Days) คณิต-ม3-พี่ปุ๊
เริ่มเรียน18 มิ.ย.65 - 10 ก.ค.65
เรียนวันเสาร์-อาทิตย์
เวลา13:00 - 15:00 น.
ชั่วโมงรวม16 ชม.

ราคา2,400บาท

สมัครเรียนเลย @apu-school

คอร์สที่ควรเรียนก่อนหน้า: 65P-1-คณิต-พี่ปุ๊

คอร์สแนะนำเรียนต่อเนื่อง: 65P-07(8Days) คณิต-ม3-พี่ปุ๊

รายละเอียด

เรียนเนื้อหาคณิตศาสตร์ เข้มข้น สอนละเอียดเข้าใจง่าย สอดแทรกเทคนิคการทำโจทย์แข่งขันเตรียมสอบเข้า ม.4 โรงเรียนดัง


profilesอ.องอาจ สุภัคชูกุล (ครูพี่ปุ๊)
คณิตศาสตร์ ม.ต้น-ม.ปลาย เน้นเตรียมสอบเข้า ม.4 โรงเรียนดังและสอบเข้ามหาวิทยาลัย สอบเข้าแพทย์ สอบชิงทุน

ขั้นตอนการสมัครเรียน