Zoomสด (3136) วิทยาศาสตร์ ชั้น ม.2, ม.3

65S-06(8Days)-วิทย์-ม2ม3-ครูพี่เล้ง

ชั่วโมงเรียนจริง 16ชั่วโมง  

อายุคอร์ส 60วัน  

ราคา 2,400บาท  

65S-06(8Days)-วิทย์-ม2ม3-ครูพี่เล้ง
เริ่มเรียน11 มิ.ย.65 - 3 ก.ค.65
เรียนวันเสาร์-อาทิตย์
เวลา10:00 - 12:00 น.
ชั่วโมงรวม16 ชม.

ราคา2,400บาท

สมัครเรียนเลย @apu-school

คอร์สที่ควรเรียนก่อนหน้า: 65S-1-วิทย์-พี่เล้ง

คอร์สแนะนำเรียนต่อเนื่อง: 65S-07(10Days)-วิทย์-ม2-ครูพี่เล้ง

รายละเอียด

รายละเอียดคอร์ส วิทยาศาสตร์ ม.2-ม.3 เรียนเนื้อหาล่วงหน้า ปูพื้นฐานแบบละเอียด พร้อมฝึกตะลุยโจทย์สอดแทรกเทคนิคการทำโจทย์แข่งขัน เตรียมสอบเข้า ม.4


profilesอ.อำนวย สุภัคชูกุล (ครูพี่เล้ง)
สอน วิทยาศาสตร์ ระดับ ประถม-ม.ต้น เตรียมสอบ เข้า ม.1, ม.4 ห้อง Gifted, เตรียมอุดมฯ, MWIT, KVIS, วมว., สอบแข่งขัน, สอบเข้าโรงเรียนดัง

ขั้นตอนการสมัครเรียน