Zoomสด (3129) วิทยาศาสตร์ ชั้น ป.6

65G-0607(8Days) วิทย์-ป6-เตรียมสอบเข้า-ม1 ครูพี่เล้ง

ชั่วโมงเรียนจริง 16ชั่วโมง  

อายุคอร์ส 60วัน  

ราคา 2,400บาท  

65G-0607(8Days) วิทย์-ป6-เตรียมสอบเข้า-ม1 ครูพี่เล้ง
เริ่มเรียน3 มิ.ย.65 - 29 ก.ค.65
เรียนวันศุกร์
เวลา17:30 - 19:30 น.
ชั่วโมงรวม16 ชม.

ราคา2,400บาท

สมัครเรียนเลย @apu-school

คอร์สที่ควรเรียนก่อนหน้า: 65G-1-วิทย์-พี่เล้ง

คอร์สแนะนำเรียนต่อเนื่อง: 65G-0809(8Days) วิทย์-ป6-เตรียมสอบเข้า-ม1 ครูพี่เล้ง

รายละเอียด

วิทยาศาสตร์ ป.6 เรียนเนื้อหาล่วงหน้า ปูพื้นฐานแบบละเอียด พร้อมฝึกตะลุยโจทย์สอดแทรกเทคนิคการทำโจทย์แข่งขัน ครบถ้วนเนื้อหาวิทย์ประถมเตรียมสอบเข้า ม.1 GIFTED, สาธิต


หมายเหตุ:

วันที 1 ก.ค. : งดสอน (เลื่อนปิดคอร์ส จาก 22 ก.ค. เป็น 29 ก.ค.)

profilesอ.อำนวย สุภัคชูกุล (ครูพี่เล้ง)
สอน วิทยาศาสตร์ ระดับ ประถม-ม.ต้น เตรียมสอบ เข้า ม.1, ม.4 ห้อง Gifted, เตรียมอุดมฯ, MWIT, KVIS, วมว., สอบแข่งขัน, สอบเข้าโรงเรียนดัง

ขั้นตอนการสมัครเรียน