Zoomสด (3179) วิทยาศาสตร์ ชั้น ม.3

65T-08(6Days)-วิทย์-ม3-ครูพี่เล้ง

ชั่วโมงเรียนจริง 12ชั่วโมง  

อายุคอร์ส 90วัน  

ราคา 1,800บาท  

65T-08(6Days)-วิทย์-ม3-ครูพี่เล้ง
เริ่มเรียน6 ส.ค.65 - 17 ก.ย.65
เรียนวันเสาร์
เวลา15:30 - 17:30 น.
ชั่วโมงรวม12 ชม.

ราคา1,800บาท

สมัครเรียนเลย @apu-school

คอร์สที่ควรเรียนก่อนหน้า: 65T-0607(8Days)-วิทย์-ม3-ตะลุุยโจทย์เตรียมสอบเข้า-ม4 ครูพี่เล้ง

รายละเอียด


หมายเหตุ งดสอนวันที่ 21 สิงหาคม 2565 ชดเชย วันที่ 17 ก.ย.

profilesอ.อำนวย สุภัคชูกุล (ครูพี่เล้ง)
สอน วิทยาศาสตร์ ระดับ ประถม-ม.ต้น เตรียมสอบ เข้า ม.1, ม.4 ห้อง Gifted, เตรียมอุดมฯ, MWIT, KVIS, วมว., สอบแข่งขัน, สอบเข้าโรงเรียนดัง

ขั้นตอนการสมัครเรียน