Zoomสด (3177) วิทยาศาสตร์ ชั้น ม.2, ม.3

65S-0809(10Days)-วิทย์-ม2ม3-ครูพี่เล้ง

ชั่วโมงเรียนจริง 20ชั่วโมง  

อายุคอร์ส 90วัน  

ราคา 3,000บาท  

65S-0809(10Days)-วิทย์-ม2ม3-ครูพี่เล้ง
เริ่มเรียน13 ส.ค.65 - 18 ก.ย.65
เรียนวันเสาร์-อาทิตย์
เวลา10:00 - 12:00 น.
ชั่วโมงรวม20 ชม.

ราคา3,000บาท

สมัครเรียนเลย @apu-school

คอร์สที่ควรเรียนก่อนหน้า: 65S-07(10Days)-วิทย์-ม2-ครูพี่เล้ง

คอร์สแนะนำเรียนต่อเนื่อง: 65S-1002(34Days)-วิทย์-ม2ม3-ครูพี่เล้ง

รายละเอียด


หมายเหตุ งดสอนวันที่ 20-21 สิงหาคม 2565 ชดเชย วันที่ 17-18 ก.ย.

profilesอ.อำนวย สุภัคชูกุล (ครูพี่เล้ง)
สอน วิทยาศาสตร์ ระดับ ประถม-ม.ต้น เตรียมสอบ เข้า ม.1, ม.4 ห้อง Gifted, เตรียมอุดมฯ, MWIT, KVIS, วมว., สอบแข่งขัน, สอบเข้าโรงเรียนดัง

ขั้นตอนการสมัครเรียน