Zoomสด (3170) คณิตศาสตร์ ชั้น ป.4, ป.5, ป.6

65N-0809(8Days)-คณิต-ทักษะตะลุยโจทย์-ครูพี่เล้ง

ชั่วโมงเรียนจริง 16ชั่วโมง  

อายุคอร์ส 90วัน  

ราคา 2,400บาท  

65N-0809(8Days)-คณิต-ทักษะตะลุยโจทย์-ครูพี่เล้ง
เริ่มเรียน2 ส.ค.65 - 20 ก.ย.65
เรียนวันอังคาร
เวลา17:30 - 19:30 น.
ชั่วโมงรวม16 ชม.

ราคา2,400บาท

สมัครเรียนเลย @apu-school

คอร์สที่ควรเรียนก่อนหน้า: 65N-0607(8Days)-คณิต-ทักษะตะลุยโจทย์ประถมปลาย-พี่เล้ง

คอร์สแนะนำเรียนต่อเนื่อง: 65N-1002(16Days)-คณิต-ทักษะตะลุยโจทย์ประถมปลาย-พี่เล้ง

รายละเอียด


profilesอ.อำนวย สุภัคชูกุล (ครูพี่เล้ง)
สอน วิทยาศาสตร์ ระดับ ประถม-ม.ต้น เตรียมสอบ เข้า ม.1, ม.4 ห้อง Gifted, เตรียมอุดมฯ, MWIT, KVIS, วมว., สอบแข่งขัน, สอบเข้าโรงเรียนดัง

ขั้นตอนการสมัครเรียน