Zoomสด (3167) วิทยาศาสตร์ ชั้น ป.4, ป.5

65D-0809(8Days)-วิทย์-ป4ป5-ครูพี่เล้ง

ชั่วโมงเรียนจริง 16ชั่วโมง  

อายุคอร์ส 90วัน  

ราคา 2,400บาท  

65D-0809(8Days)-วิทย์-ป4ป5-ครูพี่เล้ง
เริ่มเรียน28 ก.ค.65 - 15 ก.ย.65
เรียนวันพฤหัสบดี
เวลา17:30 - 19:30 น.
ชั่วโมงรวม16 ชม.

ราคา2,400บาท

สมัครเรียนเลย @apu-school

คอร์สที่ควรเรียนก่อนหน้า: 65D-0607(8Days)-วิทย์-ป5 ครูพี่เล้ง

คอร์สแนะนำเรียนต่อเนื่อง: 65D-1002(16Days)-วิทย์-ป5-ครูพี่เล้ง

รายละเอียด


profilesอ.อำนวย สุภัคชูกุล (ครูพี่เล้ง)
สอน วิทยาศาสตร์ ระดับ ประถม-ม.ต้น เตรียมสอบ เข้า ม.1, ม.4 ห้อง Gifted, เตรียมอุดมฯ, MWIT, KVIS, วมว., สอบแข่งขัน, สอบเข้าโรงเรียนดัง

ขั้นตอนการสมัครเรียน