สดZoom

U493-64วิทย์พี่เล้ง-เก็งข้อสอบเตรียมสอบเข้าม4-28Aug-25Dec

ชั่วโมงเรียนจริง 36ชั่วโมง  

คอร์ส สด/Zoom ชดเชยออนไลน์ได้ 11ชั่วโมง  

คอร์ส online100% เรียนออนไลน์ได้ 54ชั่วโมง  

อายุคอร์ส 180วัน  

ราคา 7200บาท  

สมัครเรียนเลย @apu-school

รายละเอียด


profilesครูพี่เล้ง อำนวย สุภัคชูกุล
สอน วิทยาศาสตร์ ระดับ ประถม-ม.ต้น เตรียมสอบ เข้า ม.1, ม.4 ห้อง Gifted, เตรียมอุดมฯ, MWIT, KVIS, วมว., สอบแข่งขัน, สอบเข้าโรงเรียนดัง

ขั้นตอนการสมัครเรียน