Online 100%

คณิตศาสตร์ ม.6

ชั่วโมงเรียนจริง 33.31ชั่วโมง  

 

คอร์ส online100% เรียนออนไลน์ได้ 43ชั่วโมง  

อายุคอร์ส 365วัน  

ราคา 2600บาท  


สมัครเรียนเลย @apu-school

รายละเอียด

เนื้อหา แคลคูลัส


ครบถ้วนด้วยเนื้อหา คณิตศาสตร์ ม.ปลาย สอนตั้งแต่ต้นปูพื้นฐาน ให้แน่นจนถึงประยุกต์ เรียนเพิ่มเกรดเพิ่มประสบการณ์ เพิ่มทักษะ การทำโจทย์ทั้งในโรงเรียนและสอบแข่งขัน ทุกบทเรียนสามารถฝึกฝนทำโจทย์แบบออนไลน์ได้ตลอด 24ชม.

profilesองอาจ สุภัคชูกุล
คณิตศาสตร์ ม.ต้น-ม.ปลาย เน้นเตรียมสอบเข้า ม.4 โรงเรียนดังและสอบเข้ามหาวิทยาลัย สอบเข้าแพทย์ สอบชิงทุน