Online 100%

ตะลุยโจทย์คลังข้อสอบ คณิตศาสตร์ ม.ปลาย เฉลยละเอียดพร้อมเทคนิค

 

 

 

อายุคอร์ส 180วัน  

ราคา 3900บาท  


สมัครเรียนเลย @apu-school

รายละเอียด

เหมาะสำหรับ นักเรียนที่กำลังเตรียมสอบเข้า มหาวิทยาลัย, สอบชิงทุน สอบ สอวน., สอบแข่งขัน, PAT 1, วิชาสามัญ, ฯลฯ ค้นได้ตามหัวข้อและที่มาของข้อสอบครอบคลุม ทุกสนามสอบแข่งขัน รวบรวมโจทย์มากกว่า 3,900ข้อ


profilesองอาจ สุภัคชูกุล
คณิตศาสตร์ ม.ต้น-ม.ปลาย เน้นเตรียมสอบเข้า ม.4 โรงเรียนดังและสอบเข้ามหาวิทยาลัย สอบเข้าแพทย์ สอบชิงทุน