Online 100% (1798) ฟิสิกส์ ชั้น ม5, ม6

U429-64Buffet-ฟิสิกส์-มปลาย-ทุกบท3ปี

ชั่วโมงเรียนจริง 400ชั่วโมง  

อายุคอร์ส 1095วัน  

ราคา 16,500บาท  

U429-64Buffet-ฟิสิกส์-มปลาย-ทุกบท3ปี
รูปแบบการเรียนOnline 100%
อายุคอร์ส1095 วัน
ชั่วโมงรวม400 ชม.

ราคา16,500บาท

สมัครเรียนเลย @apu-school

รายละเอียด


profilesองอาจ สุภัคชูกุล
คณิตศาสตร์ ม.ต้น-ม.ปลาย เน้นเตรียมสอบเข้า ม.4 โรงเรียนดังและสอบเข้ามหาวิทยาลัย สอบเข้าแพทย์ สอบชิงทุน

ขั้นตอนการสมัครเรียน