สดZoom/Online

BMAT Part2 Maths & Science

ชั่วโมงเรียนจริง 20ชั่วโมง  

คอร์ส Zoomสด ชดเชยออนไลน์ได้ 6ชั่วโมง  

คอร์ส online100% เรียนออนไลน์ได้ 30ชั่วโมง  

อายุคอร์ส 365วัน  

ราคา 6000บาท  


สมัครเรียนเลย @apu-school

รายละเอียด

สรุปเนื้อหา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และการประยุกต์ใช้ ครอบคลุมในรายวิชา ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ ม.ปลาย


profilesครูพี่จึ๋ง สมนึก สงวนตระกูล
BMAT เรียนเตรียมสอบแพทย์ Critical Thinking, Problem Solving, Maths & Science