Online 100%

U398-7Jul-8Sep-วิทย์-ป3ป4ป5-สสวท

ชั่วโมงเรียนจริง 20ชั่วโมง  

คอร์ส สด/Zoom ชดเชยออนไลน์ได้ 10ชั่วโมง  

คอร์ส online100% เรียนออนไลน์ได้ 10ชั่วโมง  

อายุคอร์ส 180วัน  

ราคา 4000บาท  

สมัครเรียนเลย @apu-school

รายละเอียด


profilesครูพี่เล้ง อำนวย สุภัคชูกุล
สอน วิทยาศาสตร์ ระดับ ประถม-ม.ต้น เตรียมสอบ เข้า ม.1, ม.4 ห้อง Gifted, เตรียมอุดมฯ, MWIT, KVIS, วมว., สอบแข่งขัน, สอบเข้าโรงเรียนดัง

ขั้นตอนการสมัครเรียน