Online 100%

สรุปเข้มพร้อมตะลุยโจทย์คณิต TCASสามัญ PAT1

ชั่วโมงเรียนจริง 118ชั่วโมง  

คอร์ส Zoomสด ชดเชยออนไลน์ได้ 150ชั่วโมง  

คอร์ส online100% เรียนออนไลน์ได้ 59ชั่วโมง  

อายุคอร์ส 574วัน  

ราคา 6900บาท  


สมัครเรียนเลย @apu-school

รายละเอียด


profilesองอาจ สุภัคชูกุล
คณิตศาสตร์ ม.ต้น-ม.ปลาย เน้นเตรียมสอบเข้า ม.4 โรงเรียนดังและสอบเข้ามหาวิทยาลัย สอบเข้าแพทย์ สอบชิงทุน