Online 100%

apu-online วิทยาศาสตร์ ม.1 เทอม 1

ชั่วโมงเรียนจริง 25ชั่วโมง  

 

คอร์ส online100% เรียนออนไลน์ได้ 25ชั่วโมง  

อายุคอร์ส 180วัน  

ราคา 4000บาท  

สมัครเรียนเลย @apu-school

รายละเอียด

เรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างไร, หน่วยของสิ่งมีชีวิต, สารรอบตัว, ความร้อน, สารละลาย, สารละลายกรดเบส,


ตัวอย่าง เอกสาร

profilesครูพี่เล้ง อำนวย สุภัคชูกุล
สอน วิทยาศาสตร์ ระดับ ประถม-ม.ต้น เตรียมสอบ เข้า ม.1, ม.4 ห้อง Gifted, เตรียมอุดมฯ, MWIT, KVIS, วมว., สอบแข่งขัน, สอบเข้าโรงเรียนดัง

ขั้นตอนการสมัครเรียน