Online 100%

apu-online-วิทยาศาสตร์-ป5เทอม2

ชั่วโมงเรียนจริง 18ชั่วโมง  

 

คอร์ส online100% เรียนออนไลน์ได้ 18ชั่วโมง  

อายุคอร์ส 180วัน  

ราคา 2400บาท  

สมัครเรียนเลย @apu-school

รายละเอียด

สมบัติวัสดุ, แรงดัน, น้ำฟ้าและดวงดาว, เทคโนโลยีอวกาศ, ระบบสุริยะ


ตัวอย่าง เอกสาร

profilesครูพี่เล้ง อำนวย สุภัคชูกุล
สอน วิทยาศาสตร์ ระดับ ประถม-ม.ต้น เตรียมสอบ เข้า ม.1, ม.4 ห้อง Gifted, เตรียมอุดมฯ, MWIT, KVIS, วมว., สอบแข่งขัน, สอบเข้าโรงเรียนดัง

ขั้นตอนการสมัครเรียน