Online 100%

Perfect Maths ม.3 เพื่อพิชิต เตรียมอุดมฯ MWIT โรงเรียนดัง

ชั่วโมงเรียนจริง 160ชั่วโมง  

 

คอร์ส online100% เรียนออนไลน์ได้ 200ชั่วโมง  

อายุคอร์ส 365วัน  

ราคา 12999บาท  


สมัครเรียนเลย @apu-school

รายละเอียด

สรุปเนื้อหาคณิตศาสตร์เข้มข้น เพื่อเตรียมสอบเข้า ม.4 ตะลุยโจทย์ข้อสอบที่คัดสรรอย่างดี 846ข้อ พร้อมแบบทดสอบประเมินผลอย่างละเอียด


profilesองอาจ สุภัคชูกุล
คณิตศาสตร์ ม.ต้น-ม.ปลาย เน้นเตรียมสอบเข้า ม.4 โรงเรียนดังและสอบเข้ามหาวิทยาลัย สอบเข้าแพทย์ สอบชิงทุน