Zoomสด (3113) วิทยาศาสตร์ ชั้น ม3

65T-0609(14Days)-วิทย์-ม3-ตะลุุยโจทย์เตรียมสอบเข้า-ม4 ครูพี่เล้ง

ชั่วโมงเรียนจริง 28ชั่วโมง  

อายุคอร์ส 180วัน  

ราคา 3,900บาท  

65T-0609(14Days)-วิทย์-ม3-ตะลุุยโจทย์เตรียมสอบเข้า-ม4 ครูพี่เล้ง
เริ่มเรียน11 มิ.ย.65 - 17 ก.ย.65
เรียนวันเสาร์
เวลา15:30 - 17:30 น.
ชั่วโมงรวม28 ชม.

ราคา3,900บาท

สมัครเรียนเลย @apu-school

คอร์สที่ควรเรียนก่อนหน้า: 65T-1-วิทย์-พี่เล้ง-ตะลุุยโจทย์เตรียมสอบเข้าม4

คอร์สแนะนำเรียนต่อเนื่อง: 65T-1002(17Days)-วิทย์-ม3-ครูพี่เล้ง

รายละเอียด

วิทยาศาสตร์ ม.2-ม.3 พื้นฐานดี เรียนตะลุยโจทย์เตรียมสอบเข้า ม.4 เตรียมสอบเข้า MWIT วมว. เตรียมอุดมฯ สอบแข่งขัน มีการประเมินผลทุกชั่วโมงเรียน


หมายเหตุ งดสอนวันที่ 21 สิงหาคม 2565 ชดเชย วันที่ 17 ก.ย.

profilesอ.อำนวย สุภัคชูกุล (ครูพี่เล้ง)
สอน วิทยาศาสตร์ ระดับ ประถม-ม.ต้น เตรียมสอบ เข้า ม.1, ม.4 ห้อง Gifted, เตรียมอุดมฯ, MWIT, KVIS, วมว., สอบแข่งขัน, สอบเข้าโรงเรียนดัง

ขั้นตอนการสมัครเรียน