Zoomสด (3194) คณิตศาสตร์ ชั้น ป.6

65EPM-1002(18Days)-คณิตเก็งข้อเตรียมสอบเข้าม1EP-พี่แจ้

ชั่วโมงเรียนจริง 36ชั่วโมง  

อายุคอร์ส 90วัน  

ราคา 5,400บาท  

65EPM-1002(18Days)-คณิตเก็งข้อเตรียมสอบเข้าม1EP-พี่แจ้
เริ่มเรียน8 ต.ค.65 - 25 ก.พ.66
เรียนวันเสาร์
เวลา15:00 - 17:00 น.
ชั่วโมงรวม36 ชม.

ราคา5,400บาท

สมัครเรียนเลย @apu-school

คอร์สที่ควรเรียนก่อนหน้า: 65EPM-0609(16Days)-คณิต-เตรียมสอบเข้า ม.1EP-ครูพี่แจ้

รายละเอียด


งดสอน 19 พ.ย. 65 สอนชดเชย 18 ก.พ. 66

profilesอ.ภารดี สุภัคชูกุล (ครูพี่แจ้)
คณิตศาสตร์ ประถม-ม.ต้น เตรียมสอบเข้า ม.1, ม.4, ห้อง Gifted, EP

ขั้นตอนการสมัครเรียน