Zoomสด (3193) คณิตศาสตร์ ชั้น ป.6

65C-1002(18Days)-คณิต-ป6-พี่แจ้

ชั่วโมงเรียนจริง 36ชั่วโมง  

อายุคอร์ส 90วัน  

ราคา 5,400บาท  

65C-1002(18Days)-คณิต-ป6-พี่แจ้
เริ่มเรียน6 ต.ค.65 - 16 ก.พ.66
เรียนวันพฤหัสบดี
เวลา17:30 - 19:30 น.
ชั่วโมงรวม36 ชม.

ราคา5,400บาท

สมัครเรียนเลย @apu-school

คอร์สที่ควรเรียนก่อนหน้า: 65C-0609(16Days)-คณิต-ป6-ครูพี่แจ้

รายละเอียด


งดสอน 17 พ.ย. 65 สอนชดเชย 16 ก.พ. 66

profilesอ.ภารดี สุภัคชูกุล (ครูพี่แจ้)
คณิตศาสตร์ ประถม-ม.ต้น เตรียมสอบเข้า ม.1, ม.4, ห้อง Gifted, EP

ขั้นตอนการสมัครเรียน