Zoomสด (3191) คณิตศาสตร์ ชั้น ป5

65A2-1002(19Days)-คณิต-ป5-พี่แจ้

ชั่วโมงเรียนจริง 38ชั่วโมง  

อายุคอร์ส 90วัน  

ราคา 5,700บาท  

65A2-1002(19Days)-คณิต-ป5-พี่แจ้
เริ่มเรียน2 ต.ค.65 - 12 ก.พ.66
เรียนวันอาทิตย์
เวลา15:05 - 17:05 น.
ชั่วโมงรวม38 ชม.

ราคา5,700บาท

สมัครเรียนเลย @apu-school

คอร์สที่ควรเรียนก่อนหน้า: 65A2-0609(16Days)-คณิต-ป5-ครูพี่แจ้

รายละเอียด


profilesภารดี สุภัคชูกุล (ครูพี่แจ้)
คณิตศาสตร์ ประถม-ม.ต้น เตรียมสอบเข้า ม.1, ม.4, ห้อง Gifted, EP

ขั้นตอนการสมัครเรียน