Zoomสด (3178) คณิตศาสตร์ ชั้น ม3

65P-08(6Days)-คณิต-ม3-ครูพี่ปุ๊

ชั่วโมงเรียนจริง 12ชั่วโมง  

อายุคอร์ส 90วัน  

ราคา 1,800บาท  

65P-08(6Days)-คณิต-ม3-ครูพี่ปุ๊
เริ่มเรียน13 ส.ค.65 - 3 ก.ย.65
เรียนวันเสาร์-อาทิตย์
เวลา13:00 - 15:00 น.
ชั่วโมงรวม12 ชม.

ราคา1,800บาท

สมัครเรียนเลย @apu-school

คอร์สที่ควรเรียนก่อนหน้า: 65P-07(8Days) คณิต-ม3-พี่ปุ๊

คอร์สแนะนำเรียนต่อเนื่อง: 65P-09(7Days)-คณิต-ม3-ครูพี่ปุ๊

รายละเอียด


หมายเหตุ งดสอนวันที่ 28 สิงหาคม 2565 (สอบ สอวน.) ชดเชย วันที่ 3 ก.ย.

ขั้นตอนการสมัครเรียน