Zoomสด (3148) คณิตศาสตร์ ชั้น ม2

65M-07(12Days)-คณิต-ม2-ครูพี่แจ้พี่จึ๋ง

ชั่วโมงเรียนจริง 24ชั่วโมง  

อายุคอร์ส 365วัน  

ราคา 3,600บาท  

65M-07(12Days)-คณิต-ม2-ครูพี่แจ้พี่จึ๋ง
เริ่มเรียน2 ก.ค.65 - 7 ส.ค.65
เรียนวันเสาร์-อาทิตย์
เวลา13:00 - 15:00 น.
ชั่วโมงรวม24 ชม.

ราคา3,600บาท

สมัครเรียนเลย @apu-school

คอร์สที่ควรเรียนก่อนหน้า: 65M-06(8Days)-คณิต-ม2-ครูพี่แจ้พี่จึ๋ง

คอร์สแนะนำเรียนต่อเนื่อง: 65M-08(6Days)-คณิต-ม2-ครูพี่แจ้พี่จึ๋ง

รายละเอียด

เรียนเนื้อหาคณิตเข้มข้น ปูพื้นฐานแบบละเอียด พร้อมฝึกตะลุยโจทย์สอดแทรกเทคนิคการทำโจทย์ สอนโดยครูพี่แจ้ พี่จึ๋ง


ขั้นตอนการสมัครเรียน