Zoomสด (3027) คณิตศาสตร์ ชั้น ป.4

65A1-1-คณิต-พี่แจ้

ชั่วโมงเรียนจริง 15ชั่วโมง  

อายุคอร์ส 180วัน  

ราคา 2,300บาท  

65A1-1-คณิต-พี่แจ้
เริ่มเรียน19 มี.ค.65 - 28 พ.ค.65
เรียนวันเสาร์
เวลา13:00 - 14:30 น.
ชั่วโมงรวม15 ชม.

ราคา2,300บาท

สมัครเรียนเลย @apu-school

รายละเอียด


profilesอ.ภารดี สุภัคชูกุล (ครูพี่แจ้)
คณิตศาสตร์ ประถม-ม.ต้น เตรียมสอบเข้า ม.1, ม.4, ห้อง Gifted, EP

ขั้นตอนการสมัครเรียน