Zoomสด (3019) วิทยาศาสตร์ ชั้น ป.5, ป.6

65EPS-1-วิทย์-พี่เล้ง-เก็งข้อสอบเตรียมสอบเข้าม1-EP

ชั่วโมงเรียนจริง 22ชั่วโมง  

อายุคอร์ส 180วัน  

ราคา 3,300บาท  

65EPS-1-วิทย์-พี่เล้ง-เก็งข้อสอบเตรียมสอบเข้าม1-EP
เริ่มเรียน20 มี.ค.65 - 29 พ.ค.65
เรียนวันอาทิตย์
เวลา15:00 - 17:00 น.
ชั่วโมงรวม22 ชม.

ราคา3,300บาท

สมัครเรียนเลย @apu-school

รายละเอียด


profilesอ.อำนวย สุภัคชูกุล (ครูพี่เล้ง)
สอน วิทยาศาสตร์ ระดับ ประถม-ม.ต้น เตรียมสอบ เข้า ม.1, ม.4 ห้อง Gifted, เตรียมอุดมฯ, MWIT, KVIS, วมว., สอบแข่งขัน, สอบเข้าโรงเรียนดัง

ขั้นตอนการสมัครเรียน