Zoomสด (3018) คณิตศาสตร์ ชั้น ป.6

65EPM-1-คณิต-พี่แจ้-เก็งข้อสอบเตรียมสอบเข้าม1-EP

ชั่วโมงเรียนจริง 20ชั่วโมง  

อายุคอร์ส 180วัน  

ราคา 3,000บาท  

65EPM-1-คณิต-พี่แจ้-เก็งข้อสอบเตรียมสอบเข้าม1-EP
เริ่มเรียน19 มี.ค.65 - 28 พ.ค.65
เรียนวันเสาร์
เวลา15:00 - 17:00 น.
ชั่วโมงรวม20 ชม.

ราคา3,000บาท

สมัครเรียนเลย @apu-school

รายละเอียด


profilesอ.ภารดี สุภัคชูกุล (ครูพี่แจ้)
คณิตศาสตร์ ประถม-ม.ต้น เตรียมสอบเข้า ม.1, ม.4, ห้อง Gifted, EP

ขั้นตอนการสมัครเรียน