Online 100% (1917) คณิตศาสตร์ ชั้น

64K-4-คณิตพี่จึ๋ง-1K

ชั่วโมงเรียนจริง 18ชั่วโมง  

อายุคอร์ส 180วัน  

 

64K-4-คณิตพี่จึ๋ง-1K
รูปแบบการเรียนOnline 100%
อายุคอร์ส180 วัน

ราคา ฟรี!

สมัครเรียนเลย @apu-school

คอร์สที่ควรเรียนก่อนหน้า: U488-64คณิตพี่จึ๋ง-ม1K-4Sep-25Dec

คอร์สแนะนำเรียนต่อเนื่อง: 65M-1-คณิต-พี่แจ้-พี่จึ๋ง

รายละเอียด


profilesอ.สมนึก สงวนตระกูล (ครูพี่จึ๋ง)
BMAT เรียนเตรียมสอบแพทย์ Critical Thinking, Problem Solving, Maths & Science

ขั้นตอนการสมัครเรียน