Zoomสด/Online (1818) วิทยาศาสตร์ ชั้น

U449-64วิทย์1Q-leng-05Jun-29Aug

ชั่วโมงเรียนจริง 39ชั่วโมง  

อายุคอร์ส 60วัน  

ราคา 7,800บาท  

U449-64วิทย์1Q-leng-05Jun-29Aug
เริ่มเรียน
เรียนวัน
เวลา น.
ชั่วโมงรวม39 ชม.

ราคา7,800บาท

สมัครเรียนเลย @apu-school

รายละเอียด


profilesอ.อำนวย สุภัคชูกุล (ครูพี่เล้ง)
สอน วิทยาศาสตร์ ระดับ ประถม-ม.ต้น เตรียมสอบ เข้า ม.1, ม.4 ห้อง Gifted, เตรียมอุดมฯ, MWIT, KVIS, วมว., สอบแข่งขัน, สอบเข้าโรงเรียนดัง

ขั้นตอนการสมัครเรียน